Kokics Tamás

A negyvenes években mint intéző tevékenykedett.